Knjiga primitaka i izdataka

Knjiga primitaka i izdataka sa knjigom UF-a i IF-a te URA i IRA

 • unos i ispis knjige primitaka i izdataka za obrtnike
 • klasifikacijom svake stavke primitka i izdatka prema vrti troška/prihoda (plaće, putni troškovi, roba, amortizacija, …)
 • mogućnost vođenja više knjiga UR-a/IR-a (za robu i usluge, za uvoz, za vlastitu potrošnju)
 • određivanje po dokumentu koji ulazi a koji ne ulazi u PDV (npr. Osnovno sredstvo ide u PDV)
 • unos dokumenata u knjigu UF-a/IF-a automatski znači i unos u URA/IRA za obveznike PDV-a
 • ispis knjiga IRA-a i URA-a za PDV
 • unos uplata direktno u knjigu UF-a/IF-a
 • automatsko knjiženje uplata za UF-e i IF-e u knjigu primitaka i izdataka unosom uplata u knjigu UF-a/IF-a
 • automatsko knjiženje stavke u IRA za vlastitu potrošnju za 30% nepriznatog troška
 • mogućnost unosa uplata u dokument izvadak banke s brojem slično knjiženju uplata u glavnoj knjizi
 • unosom uplata preko izvatka banke moguće je pratiti stanje žiro računa i izvršiti kontrolu proknjiženosti dokumenata
 • mogućnost unosa uplata/zatvaranja s drugim dokumentima (temeljnica, kompenzacija i sl.)
 • ispis virmanskih naloga za plaćanje UF-a
 • razumljivi i sažeti ispisi knjiga IF-a i UF-a za svakodnevnu upotrebu (plaćeni, neplaćeni računi)
 • ispis kartice kupca ili dobavljača (popis računa s uplatama)
 • automatsko formiranje PDV obrasca
 • ispis PDV i PDV-K obrasca za zadano razdoblje
 • XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna
 • evidencija uplata/povrata PDV-a po PDV obrascima
KARAKTERISTIKE PROGRAMA

ZAHTJEVI ZA OPREMOM


ISO9001 certifikat za kvalitetu
ISO27001 certifikat za sigurnost informacija

Zašto je Vama bitno da mi imamo ISO certifikate?